Tisztelt Látogató!

Üdvözölöm Önt Magyarország Beregszászi Konzulátusának honlapján!

Külképviseletünk konzuli kerülete Ukrajna Kárpátalja megyéjének négy közigazgatási egységére: a beregszászi, a huszti, a técsői és a rahói járásokra terjed ki. Ez a vidék történelmi nevezetességekben, emlékhelyekben és természeti szépségekben rendkívül gazdag. Az évezredes közös múlt és napjaink sokrétű, kiterjedt kapcsolatai révén e tájék számos szállal és természetes módon kötődik Magyarországhoz. Itt találkozik az alföldi jellegű beregi Tiszahát a hegyvidéki Ugocsával és Máramarossal. A magyar többségű beregszászi járás és a jelentős arányban magyarok lakta volt nagyszőlősi járás mellett itt vannak a felső-tiszavidéki szórványmagyarság ismert települései, az egykori koronavárosok: Técső és Visk, vagy a Fekete- és a Fehér-Tiszát egy folyóvá egyesítő Rahó és a távoli Kőrősmező.

Az itteni magyar történelmi és kulturális emlékhelyek hosszan sorolhatók: a huszti várrom, a nagyszőlősi Perényi-kastély, vagy Nyaláb vára, ahol 1532-ben Komjáti Benedek pozsonyi kanonok magyarra fordította Pál apostol leveleit. 1703-ban innen indult és 1711-ben a salánki országgyűléssel itt zárult a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc. Fontosak a három történelmi magyar egyház – híveik száma szerinti sorrendben: a református, a római katolikus és a görögkatolikus – templomai, ezek közül több egyetemes építészeti értéket hordoz. Beregszászban az egykori királyi törvényházban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az oktatás mellett a város, a régió igazi szellemi és kulturális központjává vált az elmúlt években.

Kárpátalján kedvezőek a viszonyok a magyar nemzetpolitika számára abból a szempontból is, hogy a többségi ukrán, ruszin lakosság értékeli Magyarország támogatását az ország európai orientációjához és a megye gazdasági, kulturális fejlesztéséhez nyújtott magyarországi támogatásokat. Ezek sorában élre kívánkoznak a Keleti Partnerség Program projektjei. 

Kárpátalja megye magyar és többségi nemzeti közösségei szempontjából egyaránt igen lényeges a magyarországi kormányzati forrásokból elindított hároméves Egán Ede gazdaságfejlesztési terv; a Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos kinevezése; a legkülönbözőbb civil és egyházi karitatív szervezetek, köztük például az Ökumenikus Segélyszervezet vagy a nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tevékenysége.  

Örömünkre szolgál, és ehhez a konzulátus a maga eszközeivel szívesen járul hozzá, hogy növekszik a testvértelepülési kapcsolatok ápolása iránti igény. Hasonlóképpen kiváló lehetőségek vannak a környezetvédelem területén, a határon átívelő turistautak, a falusi turizmus fejlesztésében, az oktatási, a kulturális és a tudományos kapcsolatok kiszélesítésében is.

Tisztelt Látogató!

Honlapunkon többek között áttekintést és tájékoztatást kap a schengeni vízumok és kishatárforgalmi engedély kérelmek benyújtásának és kiadásának feltételeiről, az egyszerűsített honosítással, útlevélkérelemmel, anyakönyvezéssel kapcsolatos és más hasznos tudnivalókról, illetve konzulátusunk elérhetőségeiről.

Bízom benne, hogy a konzulátusunkat felkeresve és ügyét elintézve elégedetten távozik majd a hivatalunkból.

 

Tisztelettel,

Beregszászi Konzulátus