2017. október 12.

 

Három évre Magyarország vette át az ENSZ Környezeti Programja (UNEP) égisze alatt hét ország által működtetett Kárpátok Keretegyezmény elnöki tisztségét. Az ünnepélyes átadás-átvételre az egyezmény részes feleinek Lillafüreden tartott három napos magas szintű konferenciája keretében került sor, amikor dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Csehország képviselőjétől vette át az elnöki teendők ellátását jelképező vándorbotot.


Magyarország területének kétharmada valamilyen szintű mezőgazdasági művelés alatt áll, ezért szimbolikus jelentőségű, hogy az agrárium és a vidék fenntartható fejlesztését célzó együttműködésünk deklarálása éppen a magyar elnökséget indító rendezvény idejére esik – jelentette ki a konferencia résztvevői előtt a miniszter. A miniszter kiemelte: a Keretegyezmény számos, már elfogadott jegyzőkönyve mellé a mostani konferencia ideje alatt elfogadásra került a fenntartható mezőgazdaságról és vidékfejlesztésről szóló dokumentum is.

Fazekas Sándor kijelentette, hogy ezen túlmenően a korábbinál nagyobb figyelmet kívánunk fordítani az együttműködésre a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatás, a környezetbiztonság, kulturális örökség és hagyományos tudás, klímavédelem területén. A miniszter elmondta: ,,korunk egyik legnagyobb kihívása a Kárpátok térségben is a klímaváltozás, ezért nagy jelentőségű, hogy a konferencia elfogadta a Keretegyezmény klíma cikkellyel történő kiegészítését is.

Fazekas Sándor hangsúlyozta: a Kárpátok Egyezmény elnökség mellett, hazánk aktív szereplője a Visegrádi Négyek és a Duna Regionális Stratégia együttműködésnek is, és a jelenlegi időszak óriási lehetőség és kihívás, hiszen egyidejűleg Magyarország tölti be mindhárom együttműködés elnöki szerepét.

Elnöksége alatt Magyarország egyebek mellett vállalta, hogy regionális konferenciát rendez a környezeti és fenntarthatósági szemléletformálás és oktatás tapasztalatairól és együttműködési lehetőségeiről a térségben, különös tekintettel a sikeres hazai zöld óvoda és ökoiskola program bemutatására. Megrendezzük a kulturális örökség és hagyományos tudás témakör szakértőinek értekezletét is. Továbbra és vállaljuk a klímaadaptációs terület koordinálását és mindent megteszünk a fenntartható mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozó jegyzőkönyv végrehajtásának előmozdítása érdekében.

A hét országot (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) tömörítő Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény aláírására 2003-ban került sor Kijevben. Az egyezmény célja, hogy az érintett országok együttműködjenek és hozzájáruljanak a Kárpátok védelméhez és fenntartható fejlődéséhez: megőrizzék a térség természeti és kulturális értékeit, javítsák az ott élők életminőséget és erősítsék a helyi gazdaságot, közösségeket.

Ennek érdekében a Keretegyezményben érintett országok és számos partner működik együtt munkacsoportokban és egyéb formában a fenntartható turizmus, fenntartható erdőgazdálkodás, fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés, a biológiai és táji sokféleség megőrzése, a klímaadaptáció, a kulturális örökség és tradicionális tudás, a fenntartható ipar, energia, közlekedés és infrastruktúra, és a környezetbiztonság területén.

A Részes Felek következő konferenciájára 2020-ban Lengyelországban kerül sor.

 

Forrás: FM