31 Aug

A Kormány a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló, szeptember 1-jétől november 1-ig hatályos 407/2020. kormányrendeletével, valamint a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. kormányrendeletével módosította a magyar állampolgárok hazatérésének és a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő beutazásának feltételeit.

 

Tájékoztató a magyar állampolgárok Magyarországra történő hazatérésének rendkívüli szabályairól a COVID-19 járvány miatt

 

Tájékoztató a COVID-19 járvány miatti Magyarországra történő belépés szabályairól nem magyar állampolgárok esetében

 

Figyelem! A Kormányrendelet alapján a magyar állampolgárral azonos feltételek szerint léphet be Magyarországra:

a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve 

b) aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja,

c) aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, 

 d) aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére. 

 


A külgazdasági és külügyminiszter 13/2020. sz. 2020. szeptember 1-jén hatályba lépett rendelete értelmében a  Horvát Köztársaság, a  Szlovén Köztársaság, az  Osztrák Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, Ukrajna, Románia, valamint a Szerb Köztársaság polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. Ezen személyek Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül kötelesek tartózkodni, és kötelesek Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni. Továbbá a Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a felsorolt szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.


 

További részletszabályok a Magyar Közlönyben.


 

Amennyiben határátlépéssel kapcsolatos további információra van szüksége, forduljon a magyar határrendészethez: www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo