Tájékoztató a magyar országgyűlési választásról az Ukrajnában élő magyar állampolgárok részére

 

I.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok:

amennyiben élni szeretnének szavazati jogukkal, kérniük kell a központi (választói) névjegyzékbe történő felvételüket.

 

A névjegyzékbe vételi – regisztrációs – kérelemnek legkésőbb 2018. március 24-én 16 óráig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához.

Aki korábban már kérte a felvételét a névjegyzékbe, annak nem kell újra regisztrálnia!

 

A kérelem előterjeszthető elektronikusan a www.valasztas.hu weboldalon, megküldhető postai úton (Nemzeti Választási Iroda, Budapest 1854, Magyarország). A nyomtatvány kitöltéséhez segítség kérhető Magyarország kijevi, illetve kárpátaljai külképviseletein: Ungváron és Beregszászon is.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok a névjegyzékbe vételt követően levélben szavazhatnak. A választópolgárnak a névjegyzékbe vételi kérelemben kell nyilatkoznia arról, hogy hová kéri a szavazási levélcsomag kézbesítését. Magyarország ungvári és beregszászi külképviseletére, magyarországi lakcímre, vagy Magyarországon a kijelölt települések polgármesteri hivatalában működő helyi választási irodába.

 

A szavazási levélcsomag kizárólag a választópolgár által előzetesen megjelölt módon vehető át:

 

személyesen

a kérelemben megjelölt magyar külképviseleten

(ungvári főkonzulátus, vagy beregszászi konzulátus)

március 26. és április 6. között munkanapokon, továbbá március 30-án (nagypénteken), valamint március 31-én (szombaton) és április 7-én (szombaton): 6.00-tól 20.00 óráig, április 6-án 6.00-tól 22.00 óráig

személyesen

a kérelemben megadott - erre kijelölt - magyarországi településen, a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodában

március 26. és április 6. között munkanapokon ügyfélfogadási időben

magyarországi postacímen

ez esetben a Nemzeti Választási Iroda postai úton küldi meg a szavazási levélcsomagot a kérelemben megjelölt címre

 

A szavazási levélcsomag személyes átvétele során a választópolgár személyazonosságát személyazonosító igazolvánnyal, vagy útlevéllel köteles igazolni. Amennyiben a személyazonosító okmányon és az átvételi jegyzéken szereplő személyes adatok eltérnek, úgy az eltérés tisztázása érdekében további dokumentumok (lakcímkártya, vezetői engedély) bemutatása válhat szükségessé.

 

A szavazatot tartalmazó válaszboríték leadása történhet:

 

Magyarország bármelyik külképviseletén

Az ungvári főkonzulátuson és a beregszászi konzulátuson március 26. és április 7. között munkanapokon, továbbá március 30-án (nagypénteken), valamint március 31-én (szombaton) és április 7-én (szombaton): 6.00-tól 20.00 óráig, április 6-án 6.00-tól 22.00 óráig

Magyarországon az országgyűlési választókerületek székhelyein működő polgármesteri hivatalokban, valamint Magyarország bármelyik külképviseletén

 

április 8-án helyi idő szerint 6 és 19 óra között, a szavazás ideje alatt

postai úton a Nemzeti Választási Irodának címezve

(Budapest 1855, Magyarország)

úgy, hogy a levél legkésőbb április 7-én éjfélig beérkezzen a Nemzeti Választási Irodához

 

 II.

A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok

személyesen szavazhatnak a magyarországi lakóhelyük szerint kijelölt szavazókörben.

 

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodnak, és Magyarország valamelyik külképviseletén szeretnének szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 16 óráig kérniük kell a külképviseleti névjegyzékbe vételt a www.valasztas.hu oldalon keresztül. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik jelentkeztek a külképviseleti szavazásra, a kiválasztott külképviseleten 2018. április 8-án, vasárnap (6 és 19 óra között) adhatják le szavazatukat kizárólag személyesen, a külképviseleten kijelölt szavazóhelyiségben. A szavazás feltétele, hogy személyazonosságukat igazolják a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványok valamelyikének bemutatásával: személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély.