2018. január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény).

 

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek összege 2018-ban 64.125,- forint, ikergyermekek esetében gyermekenként 85.500,- forint. A támogatást a magyar állampolgársággal vagy magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30-a után született. A kérelem a gyermek születésétől számított hat hónapon belül nyújtható be.

Magyar állampolgár gyermek esetében a kérelemhez csatolni kell a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonatát. Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, és még nem rendelkeznek magyar anyakönyvi kivonattal, úgy a kérelem benyújtásával egyidőben a születés anyakönyvezése iránti kérelmet is be kell nyújtani. Magyar származású gyermek esetében a gyermek fordítással ellátott külföldi születési okiratának és magyar igazolványának a bemutatása szükséges, vagy a magyar igazolvány kiállítását a kérelem benyújtásával együtt kell kezdeményezni. A kérelmen minden esetben tüntessék fel az IBAN számot (23. pont), mert annak hiányában az utalásra nem kerül sor.

 

A fiatalok életkezdési támogatását a 2017. június 30-a után született magyar állampolgársággal vagy magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek szülője vagy törvényes képviselője igényelheti. Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatás jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeg minden évben az infláció mértékével megegyező mértékű kamattal kamatozik. Az így felhalmozódott összegről a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.

Szülő, vagy hozzátartozó további összegeket fizethet be a gyermek nevére nyitott Start-számlára. A befizetések után állami kamattámogatás jár, amelynek mértéke az éves befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. A Start-számla előnye, hogy az az életkezdési számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatot fizet.

A fiatalok életkezdési támogatása az anyasági támogatással együtt és attól függetlenül is igényelhető. Amennyiben az anyasági támogatással együtt igénylik, további dokumentumok bemutatására nincs szükség. Amennyiben csak a fiatalok életkezdési támogatását igénylik, úgy magyar állampolgár gyermek esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat mellett a gyermek és a szülők személyazonosító igazolványát kell bemutatni, míg magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetében a magyar igazolványt és a gyermek fordítással ellátott külföldi születési okiratát.

Start-számla nyitható továbbá a 2017. július 1. napját megelőzően született, ezért egysze­ri életkezdési támogatásra nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek részére is, 25 000 forint kezdő befizetéssel. A gyermek ez esetben jogosult a Start-számla megnyitásával járó egyéb kedvezményekre.

 

Az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása igényelhető:

  • személyesen a magyar külképviseleteken,
  • Magyarországon a kormányablakoknál,
  • postai úton: Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.
  • ügyfélkapus regisztrációt követően elektronikusan: https://eugyfel.allamkincstart.gov.hu
  • Start-számla kizárólag a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain nyitható. 

 

A további részletekért kattintson ide.

 

A kérelem benyújtásához előzetesen időpontot szükséges foglalni!

 

Az igényléshez szükséges nyomtatványok: