Magyar igazolvány

 

A Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány különféle alanyi jogon járó kedvezmény igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát Magyarország területén:

 • kulturális kedvezmények,
 • utazási kedvezmények,
 • diákkedvezmények,
 • pedagóguskedvezmények,
 • oktatási kedvezmények.

 

Arcképes Magyar igazolvány kiadását kérheti az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy - kiskorú esetén törvényes képviselője útján -, illetve azok házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermeke.

 

A fentieken kívül további feltétel az Ukrajnában élő magát magyar nemzetiségűnek valló személy részére, hogy akkor jogosult a hatályos jogszabályok értelmében Magyar igazolványra, ha

 • magyar állampolgár, vagy
 • tud magyar nyelven, vagy
 • akit a lakóhelye szerinti állam
  • magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy
  • a területén működő magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy
  • a területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

 

Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre

 • aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;
 • akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;
 • aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.

 

Nem jogosult magyar igazolványra az a kérelmező

 • aki már rendelkezik érvényes Magyar igazolvánnyal, vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás, az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette elő;
 • aki beutazási és tartózkodási tilalom, illetőleg kiutasítás hatálya alatt áll;
 • aki nem rendelkezik a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet igazolásával.

 

A Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány

 • kizárólag kedvezmények igénybevételére szolgál,
 • nem személyazonosító igazolvány,
 • nem úti okmány,
 • nem bevándorlási, letelepedési engedély,
 • határátlépésre nem jogosít!

 

A Magyar igazolvány kiadásával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás, továbbá az igazolvány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás tárgyi illetékmentességet élvez.

 

A Magyar Igazolványhoz kapcsolódó ügyek intézésére az Ungvári Főkonzulátuson és a Beregszászi Konzulátuson is van lehetőség. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalás alapján és személyes megjelenés esetén van lehetőség.

 

A Magyar Igazolvány és kapcsolódó dokumentumai INGYENESEN igényelhetőek, beleértve az ahhoz szükséges nyomtatványokat is. A nyomtatványok ide kattintva letölthetőek.

 

További információért látogasson el az alábbi honlapokra:

https://nyilvantarto.hu/hu/mig#dok

https://nyilvantarto.hu/hu/jogszabalyok_mig

 


 

Посвідчення угорця та посвідчення члена сім’ї угорця надає власнику можливість користуватися певними пільгами на території Угорщини, а саме це:

 • Знижки на відвідування культурних закладів.
 • Пільги на проїзд.
 • Преференції для студентів.
 • Преференції для педагогів.
 • Освітні пільги.


Заявку для отримання посвідчення угорця з фотографією може подати особа, яка має зареєстроване місце проживання в Україні та вважає себе угорцем.

Посвідчення угорця та посвідчення члена сім’ї використовується тільки для певних пільг.

Це не посвідчення особи,
не проїзний документ,
не міграційна картка чи дозвіл на поселення,
не дає права на перетин кордону!