Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes ügytípusok vonatkozásában részletesebb tájékoztató található a Konzuli Szolgálat honlapján, valamint a Konzulátus honlapján a konzuli információk menüpont alatt. A nyomtatványok ugyanígy megtalálhatóak a Konzuli Szolgálat honlapján, valamint a Konzulátus honlapján is. A kötelezően csatolandó mellékleteket feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ügyintézésre kizárólag a személyazonosság ellenőrzését követően kerülhet sort, továbbá magyar állampolgároknak a lakcímigazolványt minden esetben be kell tudniuk mutatni az ügyintézéshez.

 

 

A főbb on-line foglalható ügytípusok:

 

 

 • Állampolgárságról lemondás + külföldi letelepedés bejelentése

Csak az mondhat le a magyar állampolgárságról, aki már rendelkezik más állam állampolgárságával vagy arra ígérvényt kapott, és Magyarországon már nincsen lakcíme (külföldi letelepedést jelentett be). Azaz nem mondhat le magyar állampolgárságáról az a személy, aki Magyarországon még bejelentett lakóhellyel rendelkezik!

 

 • Anyakönyvezés (születés / házasság / válás / haláleset)

Csak a felsorolt események valamelyikének anyakönyvezésére irányuló eljárás, nem kapcsolható össze más eljárással. A születés és házasság hazai anyakönyvezésével együtt az "Anyasági támogatás / Fétám" ügytípus is foglalható. Amennyiben a születés és házasság hazai anyakönyvezésére egyszerre foglalnak időpontot, úgy a név rovatba a férj/apa, feleség/anya és a gyermek nevét is írják be.

FIGYELEM! A születés és házasság ügytípusoknál mindkét szülőnek/házastársnak jelen kell lennie az ügyintézésnél! A kötelezően csatolandó mellékleteket feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük.

 

 • Anyakönyvezés összevont ügy (házasság + születés + útlevél + FÉTÁM)

Születés és házasság (szükség esetén válás) anyakönyvezésére irányuló eljárás, amennyiben (gyermek részére vagy névmódosítás miatt új névre) útlevelet is igényelnek.

FIGYELEM! A születés és házasság ügytípusoknál mindkét szülőnek/házastársnak jelen kell lennie az ügyintézésnél!

 

 • Anyakönyvezés összevont ügy (apai elismerés + születés + útlevél)

Már megszületett gyermek esetében születés anyakönyvezésére irányuló eljárás, amennyiben az apa még nem tett apai elismerő nyilatkozatot más hatóság előtt és a gyermek részére útlevelet is igényelnek.

FIGYELEM! Mindkét szülőnek jelen kell lennie az ügyintézésnél!

 

 • Anyakönyvi kivonat kiállítása (már anyakönyvezett személyek esetén)

Korábban bejegyzett anyakönyvi eseményekről (születés, házasságkötés, haláleset) az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett kérheti, illetve kiskorú esetén a szülők részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

 

 • Anyasági támogatás/FÉTÁM

Az anyasági  támogatás / a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM, vagy "babakötvény") iránti igényt a gyermek születésének magyar anyakönyvezésével egyidejűleg javasolt benyújtani.

Anyasági támogatás kérelmezésére ezután is lehetőség van, a születéstől számított hat hónapon belül. A FÉTÁM az anyasági támogatással együtt vagy külön is igényelhető, időkorlát nélkül.

Egyidejűleg foglalható vele: Anyakönyvezés (születés); Anyakönyvezés összevont ügytípusok; Apai elismerő nyilatkozat.

 

 • Apostille tanúsítvány beszerzése Magyarországról

Apostille tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított eredeti magyar (születési, házassági, halotti) anyakönyvi kivonat látható el. Szükség esetén az erkölcsi bizonyítványra is kérhető.

 

 • Családi állapot igazolása

Az igazolás az ügyfél magyar személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait tartalmazza.

 

 • Egyszerűsített honosítás / visszahonosítás

Egyszerűsített honosítási eljárás keretében kérvényezheti a magyar állampolgárságot az a nem magyar állampolgár, aki soha nem rendelkezett magyar állampolgársággal és akinek felmenője magyar állampolgár volt, illetve valószínűsíteni tudja magyarországi származását és magyar nyelvtudását igazolja, a magyar jog szerint büntetlen előéletű, büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, valamint honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Továbbá egyszerűsített honosítási eljárás keretében kérvényezheti a magyar állampolgárságot az a nem magyar állampolgár, aki legalább tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született, továbbá egyéb feltételek fennállása esetén magyar nyelvtudását igazolja, valamint a magyar jog szerint büntetlen előéletű, büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, valamint honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Visszahonosítható az a személy, akinek magyar állampolgársága megszűnt, és magyar nyelvtudását igazolja. További feltétel, hogy a magyar jog szerint büntetlen előéletű, büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, valamint visszahonosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

 

A kérelem benyújtásánál a biometrikus adatok felvétele miatt mindenkinek, így a kiskorúaknak is személyesen meg kell jelenniük!

 

FIGYELEM! Ha a kiskorú gyermek születéskor és azóta is fennáll legalább az egyik szülő magyar állampolgársága, nincs szükség egyszerűsített honosításra, csak a születés hazai anyakönyvezésére.

FIGYELEM! Amennyiben korábban benyújtott kérelmével kapcsolatban hiánypótlás benyújtása vagy más ok miatt szükséges ismételten személyesen megjelennie a Konzulátuson, úgy a "Hiánypótlás egyszerűsített honosítás és visszahonosítás ügyben" ügytípust válassza.

 

 • Életbenlét igazolása

Az állampolgárnak egy más hatóság vagy szervezet megkeresésére igazolnia kell, hogy életben van. A személyes megjelenés kötelező, mert az ügyfél aláírása a konzuli tisztviselő előtt történik.

FIGYELEM! Amennyiben a hadigondozotti ellátáshoz kapcsolódóan életbenléti igazoláson [adategyeztetés (FK = 59) elnevezésű formanyomtatvány] kívül más iratot szükséges hitelesíteni, úgy a hadigondozottak kérelmei ügyre foglaljanak időpontot.

 

 • Elkészült okmány átvétele / érdeklődés

Ezt az ügytípust akkor foglalja, amikor értesítő levelet kapott a Konzulátustól folyamatban lévő ügyével kapcsolatban.

 

FIGYELEM! Kérjük, hogy elkészült útlevél vagy személyazonosító igazolvány, illetve vízum, kishatárforgalmi engedély átvételére időpontot ne foglaljanak! Amennyiben az okmány elkészült, illetve a vízum, kishatárforgalmi engedély átvehető, a kollégák telefonon felveszik Önökkel a kapcsolatot és egyeztetnek egy időpontot az átvételre. Az elkészült okmányok és okiratok (pl.: anyakönyvi kivonat, lakcímkártya) péntekenként 8 és 12 óra között előzetes időpontfoglalás nélkül is átvehetőek. Amennyiben a pénteki nap nem megfelelő, más napokon csak előzetes időpontfoglalást követően lehetséges az ügyintézés.

 

 • Erkölcsi bizonyítvány igénylése

A bizonyítvány személyesen, vagy ügyfélkapu regisztráción keresztül igényelhető. Személyes megjelenésnél be kell mutatni egy érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt. A bizonyítvány magyar nyelven kerül kiállításra. Szükség esetén Apostille tanúsítvány és hiteles fordítás is kérhető hozzá.

 

 • Hadigondozottak kérelmei

Hadigondozásra jogosult aki katonai szolgálat, kötelező katonai előkép-zés, légitámadás, hadművelet, vagy visszamaradt robbanóanyag felrobbanása során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, kell gondozásba venni. Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni.

 

 • Halottszállítási engedély

Az Ukrajnában elhunyt magyar állampolgár holtteste Magyarországra szállításának konzuli engedélyezésére indítandó eljárás.

 

 • Hiánypótlás egyszerűsített honosítás és visszahonosítás ügyben

Ezt az ügytípust akkor foglalja, amikor értesítő levelet kapott a Konzulátustól folyamatban lévő honosítási vagy visszahonosítási ügyével kapcsolatban.

 

 • Hitelesítés (aláírás / cégaláírás)

Az ügyfél személyazonosságát és a dokumentumon feltüntetett lakcímét igazolni kell (magyar lakcímkártya). Ha az aláírásra cég nevében, vagy képviselőjeként kerül sor, akkor hatályos cégkivonatot, ill. aláírási címpéldányt is csatolni kell.

FIGYELEM! A dokumentumot a konzul előtt kell aláírni.

FIGYELEM! A Konzulátus az aláírás hitelesítéssel érintett dokumentum elkészítését nem vállalja; meghatalmazás, nyilatkozat vagy egyéb mintákkal nem rendelkezünk!

 

 • Hitelesítés (másolat / fordítás)

Bemutatott vagy a konzuli hivatal által készített másolat hitelesítése. 

1-2 oldalas dokumentum esetén aznapra, ennél több oldalas dokumentum esetében a hitelesítést csak egy későbbi időpontra tudjuk vállalni.

Fordítás hitelesítése: a bemutatott fordítás hitelesítését aznapra nem, csak egy későbbi időpontra tudjuk vállalni. A Konzulátus fordítást nem készít, ezért kérjük, hogy a fordítást előzetesen fordítóval elkészíttetni szíveskedjenek.

 

 • Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel

Magyar állampolgár véglegesnek szánt külföldi letelepedésének bejelentése azzal a céllal, hogy külföldön élő magyar állampolgárként legyen nyilvántartva a személyadat- és lakcímnyilvántartásban.

 

 • Lakcímváltozás bejelentése

Magyar állampolgár külföldi lakcímének vagy a külföldi lakcímben történt változásnak a bejelentése abból a célból, hogy a külföldi lakcímet a személyadat- és lakcímnyilvántartásban rögzítsék.

 

 • LIG kártya adatmódosítás vagy pótlás

A külföldön élőként nyilvántartott magyar állampolgárok személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya, vagy röviden: LIG kártya) pótlása a kártya elvesztése vagy eltulajdonítása esetén, illetve kártyacseréje a lakcímen kívüli egyéb adatokban történt változás miatt. FIGYELEM! A Magyarországon élőként nyilvántartott magyar állampolgár csak Magyarországon tudják intézni kártyacseréjüket!

 

 • Magánútlevél igénylése

FIGYELEM! Ez az ügytípus más ügytípussal együtt nem foglalható! Egy időpont személyenként és nem családonként értendő.

Kérjük, hogy elkészült útlevél vagy személyazonosító igazolvány, átvételére időpontot ne foglaljanak! Amennyiben az okmány elkészült, és megérkezett a Konzulátusra, a kollégák telefonon felveszik Önökkel a kapcsolatot és egyeztetnek egy időpontot a kiadásra. Az elkészült okmányok és okiratok (pl.: anyakönyvi kivonat, lakcímkártya) péntekenként 8 és 12 óra között előzetes időpontfoglalás nélkül is átvehetőek.

 

 • Névváltoztatás / névmódosítás

Születési családi és/vagy utónév, vagy házassági név megváltoztatására irányuló kérelem.

 

 • Okmányelvesztés bejelentése + új okmány (Útlevél / SZIG)

Magyar útlevél /személyi igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának bejelentése. A bejelentést követően az érintett okmányt letiltjuk.

A letiltással egyidejűleg új útlevél / személyi igazolvány igényelhető.

 

 • Személyazonosító igazolvány (eSzig) igénylése

FIGYELEM! Ez az ügytípus más ügytípussal együtt nem foglalható! Egy időpont személyenként és nem családonként értendő.

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező életkortól függetlenül személyes megjelenésre köteles, és a 6. életévüket betöltött kérelmezők ujjnyomatát rögzíteni kell.

Kérjük, hogy elkészült útlevél vagy személyazonosító igazolvány, átvételére időpontot ne foglaljanak! Amennyiben az okmány elkészült, és megérkezett a Konzulátusra, a kollégák telefonon felveszik Önökkel a kapcsolatot és egyeztetnek egy időpontot a kiadásra. Az elkészült okmányok és okiratok (pl.: anyakönyvi kivonat, lakcímkártya) péntekenként 8 és 12 óra között előzetes időpontfoglalás nélkül is átvehetőek.

 

 • SIS adatszolgáltatási kérelem

Bárki tájékoztatást kérhet arról, hogy adatai szerepelnek-e a SIS-ben, továbbá a SIS-ben található adatok helyesbítését és törlését is lehet kérni. A kérelem külképviseleten is benyújtható. Eljárni csak személyesen lehet, a kérelmet pedig az erre meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

 

 • Útlevél, személyi igazolvány elvesztése, eltulajdonítása

Magyar útlevél /személyi igazolvány / vezetői engedély elvesztésének, eltulajdonításának bejelentése. A bejelentést követően az érintett okmányt letiltjuk. Ha bejelentéssel egyidejűleg új útlevelet / személyi igazolványt is igényelni szeretne, erre foglaljon: „Okmányelvesztés bejelentése + új okmány (Útlevél / SZIG)”!

 

FIGYELEM! Új magyar vezetői engedély csak Magyarországon igényelhető.

 

Okmányok kiállításával kapcsolatos további tájékoztatás: https://www.nyilvantarto.hu/hu/okmanykiallitas

 

 • Ügyfélkapu regisztráció / 3NYT regisztráció

Az ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító rendszere, melyen keresztül on-line kapcsolatba lehet lépni meghatározott magyar közigazgatási szervekkel. Ügyfélkaput bármely természetes személy létesíthet, állampolgárságtól függetlenül. A 3NYT az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek nyilvántartása. További információ: ugyfelkapu.gov.hu/ugyfelkapu.magyarorszag.hu/