A magyar állampolgárokat érintő külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság megszűnése, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

2018. január 1-jétől a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit az arra kijelölt külképviseleteken, így a Beregszászi Konzulátuson a konzuli tisztviselő anyakönyvezi és állítja ki az anyakönyvi kivonatot. Szintén 2018. január 1-jétől az anyakönyvi kivonatok kiállítása is a külképviseleten történik.